maciwoda

52 teksty – auto­rem jest ma­ciwo­da.

W ciągu dnia gu­bię się w swoim ser­cu, w ciągu no­cy w myślach... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 15 marca 2012, 20:34

W ciągu dnia nie po­jawia się tak wiele myśli jak pod­czas niep­rzes­pa­nych nocy 

myśl
zebrała 22 fiszki • 24 lutego 2012, 20:09

Jest ta­ki ból, które­go nie umiesz naz­wać.
Sie­dzi w to­bie, nig­dy nie opuszcza, a naj­gorzej jest wte­dy, gdy myślisz, że wszys­tko co cię otacza odchodzi.
Ten ból to two­je ser­ce, two­ja zra­niona dusza, wspom­nienia i myśli, które nie chcą nig­dzie odejść. Zos­tają w naj­ciem­niej­szych kątach two­jego umysłu... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 23 lutego 2012, 22:07

Pra­wie śmierć nie zmienia nicze­go, śmierć zmienia wszystko.. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 10 lutego 2011, 20:59

Nie mów, że kochasz.
Prze­cież wiesz, że nie umiesz kłamać. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 22 stycznia 2011, 09:18

Wo­le żyć blis­ko ptaków niż marzyć o skrzydłach... 

myśl
zebrała 26 fiszek • 16 stycznia 2011, 14:42

bo Ty jes­teś za­kaza­nym owo­cem w moich marzeniach... 

myśl
zebrała 23 fiszki • 14 stycznia 2011, 20:43

Bo właśnie dziś, na­wet najsłod­sza cze­kola­da na świecie nie jest w sta­nie osłodzić mi życia. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 6 stycznia 2011, 14:18

I co ja na to po­radzę, że Two­je słowa znaczą dla mnie więcej niż ko­goś innego? 

myśl
zebrała 11 fiszek • 26 grudnia 2010, 14:38

Cza­sem jest tak, że uśmie­chasz się do kub­ka ka­wy czy lus­tra, ale uśmiech to jeszcze nie jest szczęście... 

myśl
zebrała 43 fiszki • 28 listopada 2010, 14:16

maciwoda

maciwoda

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność